Skiten som lyser upp i mörkret


Miljövänlighet har diskuterats tidigare, men frågan är om inte den indiska staden Thiruneermalai har hittat en utmärkt lösning. En biogasanläggning specialiserad på att ta hand om mänskligt avskräde samlar in sitt råmaterial från 240 hus i området vilket genererar cirka 3000 watt, tillräckligt för att driva gatubelysningen under natten. Råmaterialet omvandlas till en luktfri sörja ur vilken metangas utvinns. Metangasen används sedan för att driva en generator. Många liknande anläggningar kombinerar exempelvis metangas och dieselolja, men anläggningen i Thiruneermalai använder sig helt och hållet av enbart gas. Nu funderar myndigheterna på att utvidga anläggningen till att även omfatta djurspillning. (Källa: National Geographic)