Bättre minne för varje generation


Människans minne blir bättre och bättre för varje generation. För varje generation blir människan bättre på att lagra och komma ihåg personliga minnen. Det har en svensk forskargrupp kommit fram till. Den nya forskningen visar att det så kallade episodiska minnet fungerar allt bättre längre upp i åldrarna. Resultatet är ett delresultat i Betulaprojektet. Dess huvudsyfte är att studera hur minnet utvecklas och även att upptäcka tidiga tecken på demens. 4 200 personer i åldrarna 25 till 80 år har slumpmässigt valts ut och testats var femte år under en 20-årsperiod. Det är första gången som man undersökt människans minne på ett långsiktigt sätt. Det skriver Svenska Dagbladet. De avgörande faktorerna bakom utvecklingen är enligt forskarna utbildning, kosthållning och syskonskarans storlek. De som har en lägre utbildning har sämre episodiskt minne. Redan på slutet av 1980-talet kom den nyzeeländske forskaren James R Flynn fram till att människans genomsnittliga IQ-värde stiger för varje generation. NATHALIE NORDHSTRÖM nathalie.nordhstrom@studentis.com