Ny ledning på SU


Efter intensiva förhandlingar har Stockholms universitets studentkårs fullmäktige enats om en ledning för det kommande verksamhetsåret som börjar den 1 juli. Ny ordförande blir Edith Ringmar från Vänsterns studentförbund. Edith studerar statsvetenskap och utredningssociologi. Hon har tidigare varit engagerad i Statsvetenskapliga ämnesrådet och i Föreningen Ekonomernas klubbmästeri samt suttit som styrelseledamot i studentkåren 06/07. Edith sitter även i Vänsterns studentförbunds förbundsstyrelse. Under det kommande året på studentkåren vill hon fokusera på frågan om studenternas ekonomi. – Studenternas ekonomi är något som är kopplat till kvaliteten i utbildningen och där har det skett stora försämringar under det senaste året. Vill man fortsätta ha stora utbildningskullar är det vikigt att man kan erbjuda studenter en ekonomisk bas som ger goda förutsättningar att klara sina studier, säger Edith Ringmar. Bebben Tegelaar från partiet Envoys är studentkårens blivande vice ordförande. Han avslutar nu sitt år som arvoderad Öfvermarskalk och programansvarig på studentkåren och har tidigare studerat pedagogik och retorik. Under mandatperioden vill Bebben fokusera på omställningen till en studentkår utan obligatorium. – Det händer att studentkåren får gå in och ta ett större ansvar när universitetet och samhället brister i sitt ansvar gentemot studenterna. Detta gör att jag bland annat kommer att fortsätta det arbete som påbörjats under året med frågor där universitetet brustit i sitt ansvar, bland annat gällande microrum och studiemiljö. En annan stor puck att ta tag i är de hutlösa hyrorna på campus, säger Bebben Tegelaar. Fullmäktige har även utsett studentkårens fokusfrågor. Studentinflytande i framtiden, studenters ekonomi och intern verksamhet är de tre områden som kommer att prioriteras under verksamhetsåret 07/08. Förvaltningsansvarig på studentkåren blir Jonas Fink Öhlmer. Jonas har varit arvoderad på studentkåren som kårjurist under nuvarande verksamhetsår. Han har även varit studentpolitiskt aktiv samt engagerad i diverse kårföreningar under sin studietid.