Orättvis litteratur för HBT-personer


Var tredje homo- eller bisexuell student upplever att bilden av HBT (Homo, bi- och transpersoner) i kurslitteraturen är orättvis. Det visar en studie som Sveriges förenade studentkårer, SFS, har gjort. Bland heterosexuella anser var tionde att litteraturen ger en orättvis bild av HBT-personer. Även funktionshindrade anser att litteraturen är orättvis. Var femte student med funktionshinder svarade att bilden inte stämde överens med verkligheten. Bland studenter utan funktionshinder var det hälften så många, var tionde, som upplevde litteraturens bild som felaktig. I många fall var frågeställningen inte tillämpbar eftersom kurslitteraturen inte behandlade de här frågorna. Totalt svarade 6 642 studenter på frågorna. Läs hela rapporten här.