Lärosäten bildar federationer


I torsdags fattade styrelserna på Örebro universitet och Mälardalens högskola beslut om att ta fram ett förslag om att bilda en federation. Ett sådant samgående skulle innebära att de båda lärosätena som idag är två separata myndigheter går ihop till en, med gemensam ekonomi och personalansvar. Det blir också bara en styrelse, en förbundsrektor och en rektor på varje lärosäte. Den blivande federationen kan också tänka sig att inkludera fler högskolor och universitet. Syftet är att bli mer konkurrenskraftiga och underlätta för forskning och utbildning. Under 2008 ska ett slutgiltigt förslag om ett samgående läggas fram för styrelserna. Om de godkänner förslaget ska federationen vara ett faktum 2010/2011 Även Växjö universitet och högskolorna i Blekinge och Kalmar funderar på ett samgående för att underlätta utbytet mellan skolorna. Idag upplever många högskolor och universitet att byråkratiskt krångel sätter käppar i hjulet för olika former av samarbeten. (Källa: Expressen)