Arbetslösheten rekordlåg i september


Arbetslösheten var nere på låga 3,3 procent i september. Det är minskning med 0,9 procentenheter sedan samma period förra året, eller 39 000 personer. Antalet jobb som anmäldes under september från 56 000 förra året till 64 000 i år. För ungdomar i åldrarna 18-24 minskade arbetslösheten med 10 procent. Endast de långtidsarbetslösa ökade, vilket är relaterat till slopade åtgärdsprogram. En av anledningarna till den sjunkande arbetslösheten är att den arbetskraftbrist som tidigare främst berört it-sektorn har spridit sig även till andra branscher som transport, revision, industri och bygg. Är ni rädda att inte få jobb? Har ni valt studieinriktning efter hur stor chans det är att få jobb eller har ni låtit intresset styra? Hur tror ni att arbetsmarknaden kommer att se ut när ni är klara med studierna? Ordet är fritt. (Källa: E24)