En lagbok som inte gör ont att tappa på


Numera kan man bära runt på samtliga Sveriges lagar i en bok som endast väger 17 gram. Företaget Notisum har lanserat lagboken på USB-minne. Den 30 april lanserade företaget Notisum lagboken på USB. Utan att ha hunnit marknadsföra sig har de redan sålt 200 stycken. Bosse Falgard, Vd på Notisum tror det kan finnas ett stort intresse bland allt från studenter och privatpersoner till advokater och myndigheter för en smidigare lagbok. -Tanken med USB-lagboken är inte att ersätta den tryckta lagboken, utan utgöra ett viktigt komplement. Många upplever det otympligt att bära runt på den tre kilo tunga lagboken. Detta är ett alternativ som är lättare att ha med sig och är mer tillgängligt. Under tio år har Notisum erbjudit Rättsnätet på Internet. En tjänst som innebär att besökare gratis får tillgång till lagboken online. Den nya lanseringen på USB kräver ingen anslutning till Internet och har mer utvecklade sökfunktioner. -Man kan söka direkt på ord eller lagar i både alfabetisk och kronologisk ordning. Det går även att skapa en lista med mest använda avsnitt där det snabbt går att orientera sig bland innehållet, berättar Bosse En avgörande skillnad mellan en tryckt lagbok och USB-lagboken är att den senare alltid är uppdaterad vid den tidpunkt man köper den. -USB-lagboken uppdateras varje månad, vilket innebär att köparen alltid får med de senaste lagändringarna. Den innehåller samtliga lagar från och med 1668 till den månad då den köps, vilket kräver ett utrymme som inte den tryckta varianten kan erbjuda, säger han. Ni profilerar även lanseringen som miljövänlig? -Ja, att transportera den kräver endast två frimärken och en del av intäkten går till Naturskyddsföreningen. Sedan innebär lagboken i digital form stora besparingar på pappersmassa och skog. USB-lagboken säljs fram till 1 juli för 295 kr, därefter kommer den att kosta 395 kr inklusive moms och frakt. För vidare information besök www.notisum.se