Jakten på anställningsbarhet


Samarbetsförmåga och initiativförmåga är de två viktigaste egenskaperna när företagen ska anställa akademiker. Det visar en ny rapport som TCO, Lärarförbundet och Sveriges förenade studentkårer har gjort tillsammans. I den har drygt 1 000 arbetsplatser och 6 600 studenter intervjuats om hur de ser på arbetsmarknaden. Nio av tio arbetsgivare anser att samarbetsförmåga är mycket viktig, medan resten anser att den är ganska viktig. Initiativförmåga är mycket viktigt eller ganska viktigt anser 97 procent av de tillfrågade arbetsgivarna. Nästan lika viktig är förmågan att uttrycka sig i tal och skrift, där 95 procent av arbetsgivarna menar att den är ganska viktig eller mycket viktig. Även referenser placerar sig högt på listan över de viktigaste faktorerna. Studenterna delar i många fall företagens värderingar, men när det kommer till arbetslivserfarenhet tenderar studenter att underskatta värdet av att ha jobbat. Nio av tio arbetsgivare skattar den faktorn högt medan bara sju av tio studenter tror att det är viktigt. En annan skillnad är att nästan hälften av alla tillfrågade studenter tror att åldern är viktig, men bara en av fem arbetsgivare uppger att det är en relevant faktor. Studenterna överskattar också vikten av en svensk bakgrund och bra betyg, något som de flesta arbetsgivare tycker är tämligen oviktigt. - Betygen har stor betydelse men det är inte allt som värderas. Om en student har ett särskilt driv i sig, och andra egenskaper som vi värderar högt så har det minst lika stor betydelse och kompenserar mediokra betyg. Engagemang i relevanta saker utanför skolan är mycket meriterande när vi söker personal till exempel, säger Emelie Norborg, studentkoordinator på Deloitte. Inte heller bryr sig arbetsgivarna särskilt mycket om vilken högskola eller universitet den arbetssökande har studerat vid. - Vi har som en del i vår rekryteringsprocess valt att fokusera på de stora högskolorna och universiteten, men det beror främst på att vi inte har möjlighet att vara på alla lärosäten. Men självklart klassificerar vi inte de som söker utan har man exempelvis studerat på Gotland läser vi och bedömer naturligtvis ändå ansökan på samma sätt, säger Emelie Norborg Rapporten konstaterar också att näringslivet efterfrågar tätare kontakt med den akademiska världen. Idag saknas en bra arbetslivsanknytning på många utbildningar. Det gör att studenterna har svårare att få en inblick i hur arbetslivet verkligen ser ut. - Vi skulle vilja komma in tidigare under utbildningen. Utbildningarna tenderar ibland att bli lite för teoretiska, vi hade gärna sett en mer casebaserad utbildning. Dessutom kan man ställa högre krav på studenterna. Idag kan man klara sig genom ett seminarium utan något större engagemang. Där måste man höja ribban, men även inse att det kräver en motprestation från lärarna, säger Emelie Norborg på Deloitte. Stämmer rapporten med verkligheten? Har betygen ingen betydelse? Är samarbetsförmåga viktigare än ålder? Ordet är fritt.