Brist på förskollärare


Det råder brist på förskollärare i Sverige. Enligt Hallandspostens nätupplaga är antalet högskoleutbildade förskollärare färre i Halmstad jämfört med i många andra av landets kommuner. I Halmstad har mindre än hälften av personalen på förskolorna en pedagogisk högskoleutbildning. I hela Sverige är 54 procent av personalen på de kommunala förskolorna utbildad förskolepersonal. Det visar statistik från Skolverket. I Halmstad är motsvarande siffra 46 procent. Personaltätheten är i snitt 5,2 barn per anställd i riksgenomsnitt. Sedan 1 januari räcker det att vikariera i två år under en femårsperiod för att få fast anställning. Tidigare var man tvungen att vikariera i tre år. - Det har gjort att cirka 20 vikarierande barnskötare blivit tillsvidareanställda sedan årsskiftet. Flera av dessa saknar yrkesrelevant utbildning, säger Alexandra Almén, personalsekreterare på barn- och ungdomsförvaltningen, till Hallandspostens nätupplaga. NATHALIE NORDHSTRÖM