Gud talar till barnen


Biblar för barn har länge varit ett ganska outforskat område. Men på Karlstads Universitet har prästen och forskaren Sören Dalevi undersökt vad barnbiblarna gör med Bibelns budskap. "Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder", är namnet som avhandlingen i religionsvetenskap går under. Här analyserar Sören Dalevi om barnbiblar förringar eller förminskar de stora livsfrågor som Bibeln försöker väcka hos människor. Han ger även en tillbakablick ända till 1529 då Martin Luther gav ut en enklare bibel för "barn och enkla människor". - Barnbiblarna är en intressant mätare av sin tids kulturella normer och värderingar. Urvalet av berättelser och vad samhället väljer att lära ut visar vad det samhället vill vara, säger Sören Dalevi till Karlstads Universitets hemsida. Sören Dalevi disputerar idag, fredagen den 15 februari, kl 13.00 i Geijersalen 12 A 138 på Karlstads universitet. MARKUS HANKINS