Specialister har lättast att få jobb


Om du snabbt vill etablera dig på arbetsmarknaden efter din examen är det läkare eller specialistsköterska som gäller. Över 90 procent av dem har ett jobb inom 1,5 år. Det konstateras i en ny undersökning som Högskoleverket gjort. I undersökningen har man tittat på de studenter som tog examen 2003/2004. Andra, stora examensgrupper som lärare och civilingenjörer har en etableringsgrad på mellan 70 och 90 procent. Svårare har konststudenter, en grupp där endast 29 procent har hittat ett jobb efter 1,5 år efter examen. Även humanister, samhällsvetare och naturvetare med generell inriktning har problem. Endast 40-55 procent av dem har fått jobb efter 1,5 år. Jag har frågat förut och jag gör det igen. Vad tror ni om era chanser att få jobb? Läs rapporten här.