Lund satsar på Master of Disaster


Lunds Universitet startar i samarbete med Köpenhamns Universitet en ny och unik akademisk mastersutbildning: Master of Disaster Management (MDMa). På svenska kan kursen kallas för Ledarskapsutbildning i katastrofhantering. MDMa ska enligt dess grundare på Köpenhamns Universitet lära studenterna att balansera de tre grundpelarna i katastrofhantering: Riskminimering, Respons och Återhämtning. Dessutom ska eleverna ges verktyg att effektivt förebygga och kontrollera katastrofsituationer. Målet för MDMa är att ge rätt färdigheter inom katastrofhanteringen på både nationellt men även internationellt plan. Här skall eleverna utbildas i hur de ska hantera olika typer av kriser som katastrofer orsakade av människan, klimatföränringar, terrorism och så vidare. MARKUS HANKINS