Bluffuniversiteten blir allt fler


Antalet falska examensbevis och falska universitet har ökat i samma takt som internet och ny informationsteknik har tagit över vårt sätt att hantera och dokumentera information. Enligt Högskoleverket har antalet bluffuniversitet på internet uppskattningsvis fyrdubblats till 800 stycken mellan 2000 och 2004. Det är oklart hur många bluffuniversitet det finns idag. De utgörs av en organisation eller en person som utfärdar och säljer falska eller värdelösa betygshandlingar utan att ställa krav på studier. Det är heller ingen myndighet eller organisation som har tillsyn över deras verksamhet. Bluffuniversiteten flyttar runt och byter skepnad. De uppger att de är erkända av organisationer som de själva har hittat på. Många av dem finns bara på internet och går enbart att nå via mail. De kallar sig ofta för moderna och flexibla universitet som erbjuder distansstudier via nätet. Årligen omsätter verksamheten miljardbelopp när de lurar seriösa studenter att köpa dyra distansstudier eller examensbevis baserade på falska test. En sådan examen är inte värd något alls när bluffen uppdagas. NATHALIE NORDHSTRÖM