Student.se:s faddersystem


För dig som är fadder Du som redan är fadder på något av landets säten för högre utbildning får nu möjlighet att enkelt hålla kontakt med dina noviser. Genom att anmäla dig som fadder på Student.se kan du genom Student.se:s gruppsystem hålla koll på allt som händer. Du kan bland annat samla alla bilder och information från nollningsevenemangen samt meddela ändringar i schema eller ge vägbeskrivningar. Du kan också svara på eventuella frågor från noviserna. För dig som är medlem på Student.se och vill bli fadder Du som är medlem på Student.se, men inte anmält dig som fadder till din högskola eller universitet kan i stället ansöka om att få bli fadder i den grupp som är ansluten till just ditt lärosäte. Du blir alltså en extra resurs för övriga faddrar och bidrar med den kunskap och vishet som nollorna så ofta saknar. Det spelar ingen roll om du är fadder ute på universitet eller här på Student.se, du har ändå lika stor chans att vinna mp4-klockan från CoolStuff.se. Allt du behöver göra är att mejla in ett foto och en kort beskrivning av dig själv till fadder@student.se.