Fler singlar bland akademiker


Det finns fler singlar bland högutbildade än vad det finns bland lågutbildade personer. Detta skriver tidningen Ny Teknik. En tysk studie visar att akademiker löper en större risk än lågutbildade personer att bli singlar. Detta beror på att välutbildade personer ofta umgås i snävare umgängeskretsar och att deras umgänge ofta inskränks till den akademiska världen. 32 procent av akademikerna träffar enligt undersökningen sin partner via utbildning eller jobb. Motsvarande siffra för de lågutbildade är 17 procent. 60 procent av de lågutbildade träffar sin partner genom vänkretsen, på krogen eller diskot. Detta medan motsvarande siffra bara är 41 procent bland akademikerna. Risken att aldrig träffa rätt partner är större bland högutbildade och det är också större risk att de inte träffar någon ny om förhållandet spricker. Detta kan bero på att de använder sin fritid på olika sätt. Medan akademiker hellre umgås i en mindre vänkrets i hemmiljö umgås lågutbildade gärna i en bredare umgängeskrets och går på lokal. Detta ökar chansen för dem att hitta den rätta. NATHALIE NORDHSTRÖM