Sovjets massmord in i historien


Sovjetkommunismens massmord ska bli en obligatorisk del av historieundervisningen. Det säger skolminister Jan Björklund som tycker att det länge varit alldeles för tyst om det. - Det är ju en av de i särklass viktigaste händelserna under 1900-talet i vår närhet, säger han till Svenska Dagbladet. Anledningarna till att massmorden inte inkluderats i historieämnet menar Björklund beror på att man under kalla kriget inte ville stöta sig med Sovjetunionen och att svenska regeringar ofta varit beroende av vänsterpartiet och därför inte vågat ta upp den politiskt heta potatisen. Tanken är att kursen ska revideras 2009, när den nya läroplanen kommer. (Källa: SvD)