Borg säger nej


Finansminister Anders Borg tycker inte det är aktuellt med en höjning av studimedlet i dagsläget, trots studenternas stora missnöje. Borg uppger i en intervju med Aftonbladet att problemet är genomströmningen av studenter, han menar att det blir för många som fastnar i studierna för länge. – Vi funderar på en förändring av studiemedlet i framtiden, men det ska underlätta för dem som arbetar samtidigt, säger Borg till Aftonbladet. En undersökning gjord av SIF visar att var fjärde student överväger att hoppa av sina studier på grund av dålig ekonomi. Borg tycker detta är allvarligt men anser att problemet med genomsträmning är en viktigare fråga.