Studenter blir mentorer till barn


Studenter vid Högskolan i Borås blir mentorer till barn i åldrarna åtta till tolv år. Mentorverksamheten ingår i projektet Näktergalen. Tanken är att skapa en relation mellan barn och student där båda ger och tar. Barnen får chans att stå i centrum, får en ny vuxen förebild och får en inblick i högskolelivet. Samtidigt får studenterna som deltar en inblick i barns tankar och de får lära sig ledarskap och kreativitet. Många av barnen har ett annat hemspråk än svenska och kommer genom sin mentor få chansen att öva på sin svenska varje vecka. Barnen har tillsammans med sina föräldrar ansökt om att få vara med i projektet. Och bland mentorerna finns studenter vid Högskolan i Borås. Däribland finns både lärare, ingenjörer, ekonomer, och textil- och designstudenter. Projektet pågår från oktober till maj och där ingår även utbildning och handledning för mentorerna. Mentorer och barn ska träffas en gång i veckan, tre timmar vid varje tillfälle. Liknande verksamhet har funnits tidigare, bland annat på Malmö högskola. NATHALIE NORDHSTRÖM