Akademiker äger arbetsmarknaden


UTBILDNING Har du en examen från högskolan? Då kan du räkna med att få det lättare att etablera dig på arbetsmarknaden än de som inte har det. Nästan alla med akademisk examen får dessutom arbeten som är motsvariga till deras utbildningsnivå. Elever med endast kompetens från gymnasieskolan har det dock tuffare att komma in på arbetsmarknaden. Högskoleverket har kartlagt tre olika gruppers etablering på arbetsmarknaden, tre grupper som avslutat sin utbildning under 2001/2002. Grupperna är: personer med en doktorsexamen, examinerade från en högskoleutbildning på grundnivå och de som avslutat gymnasieskolan. Resultaten visar deras status och etablering på arbetsmarknaden tre år efter avslutad utbildning. Högskoleutbildade etableras snabbare på arbetsmarknaden. Av dem som examinerades 2001/02 hade ungefär 80 procent fått jobb inom tre år. Andelen är något högre bland doktorsexaminerade, 82 procent. Bland avgångseleverna från gymnasieskolan är andelen betydligt lägre, 49 procent. Däremot har elever från vissa yrkesinriktade gymnasieutbildningar nästan lika lätt att få jobb som högskoleutbildade, till exempel elever från fordonsprogrammet. Av dem med en doktorsexamen eller högskoleutbildning har 95 procent yrken som motsvarar deras utbildningsnivå. För avgångseleverna från gymnasieskolan är andelen 92 procent. MARKUS HANKINS markus.hankins@studentis.com