Ny utredning vill logga ditt surfande


All din internettrafik, dina sms och dina telefonsamtal ska sparas i ett år för att kunna användas som bevismaterial i polisutredningar. Det förslaget har regeringens utredare Gudrun Antemar, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten, nu lagt fram. I utredningen, som har sin grund i ett nytt EU-direktiv som ska införas i hela unionen, ska polisen få tillgång till uppgifterna utan att någon särskild brottsmisstanke krävs. Post- och telestyrelsen blir den reglerande myndigheten som ska se till att reglerna som säger att all information är sekretessbelagd följs. Enligt utredningen ska systemet införas i januari 2009. Är det en inskränkning på den personliga integriteten eller är det ett nödvändigt ont i ett hårdare samhälle? (Källa: E24.se)