Arbeta i finansbranschen handlar om rela


Inställningen i finansbranschen har förändrats efter it-kraschen. Numera finns större förståelse för relationen med kunden och att det i första hand är denne som ska tjäna pengar. Erik Penser är ett företag inom fondkommisionbranschen som hjälper både privata och finansiella investerare på den finansiella marknaden. De erbjuder tjänster inom allt från Corporate Finance till aktiemäkleri och kapitalförvaltning. Fredrik Sandberg, marknadschef på Erik Penser, poängterar att arbete inom finansbranschen handlar lika mycket om relationer och personligheter som att ha den rätta utbildningen och finansiella kunskapen. Förmågan att kunna bygga goda kundrelationer är ofta grundläggande i denna typ av arbete. Fredrik menar att vid sidan om studierna är det därför viktigt med arbetslivserfarenhet innehållande kundkontakt. Det är inte nödvändigtvis endast arbetslivserfarenhet från bank och finansbranschen som är meriterande, utan alla sorters arbeten som innebär kontakt med kunder är av intresse. Förutsättningarna för att upprätthålla goda kundrelationer och fungera bra i organisationen präglas såklart mycket av de anställdas personlighet. -Vi anställer inte betyg eller CV:n. Vi anställer personligheter, berättar han. Förbättring efter it-kraschen Fredrik tror att inställningen inom finansbranschen har successivt förbättrats efter it-kraschen. Under it-bubblan inspirerades många av de som red på it-vågen och tjänade snabba pengar. För vissa blev det nästan ett självändamål att gå i flådiga kostymer på Stureplan och dricka Champagne. Detta lockade folk med fel prioriteringar till företagen. Fredrik framhåller att det inom finansbranschen i första hand är kunderna som ska tjäna pengar, först därefter blir det aktuellt med arvode för personal och ägare. Alltid extremt Det roliga med finansbranschen är att det aldrig är mediokert, utan alltid händer någonting. -Om man gör ett nerslag vilken dag som helst mellan 1990 och 2007 är det alltid extremt åt något håll på börsen och ingen dag är den andra lik. Att hela tiden uppdatera sig om dessa förändringar och dess konsekvenser gör arbetet både dynamiskt och spännande, berättar Fredrik. Hur man tar sig in Den vanligaste akademiska bakgrunden för de som arbetar på Erik Penser är Civilekonomer och jurister. Många studenter är intresserade av vilken inriktning och vilka fördjupningskurser som passar arbetet bäst. Även om det kan ha betydelse i vissa fall är sådana mer subtila val inget som de flesta arbetsgivare lägger stor vikt vid. –Dessa kurser förändras hela tiden och de som rekryterar vet ofta inte riktigt vad de olika inriktningarna innebär, berättar Fredrik. Andra egenskaper är då viktigare säger han, som att den sökande tidigt har visat ett starkt intresse för handel med aktier och inte legat på latsidan utan har arbetat under sin studietid. Fredrik välkomnar även mer kvinnor till branschen, då den fortfarande till stor del domineras av män.