Krisen i Sverige blir värre och värre


ARBETSMARKNAD. Lagom till att teminen är slut och tusentals universitetsstudenter för första gången står på tröskeln till arbetslivet så kommer dystra besked om läget på den svenska arbetsmarknaden. I slutet av förra veckan var 219 390 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med mela 4 323 personer jämfört med veckan före och 94 806 fler än motsvarande vecka i fjol. Enligt Dagens Nyheter deltog dessutom 115 263 personer i program med aktivitetsstöd, vilket är en minskning med 898 personer jämfört med veckan före men en kraftig ökning jämfört med motsvarande vecka i fjol då 44 388 färre arbetade med aktivitetsstöd. Känner du som utexaminerad student hoppfull för att få jobb? Markus Hankins markus.hankins@studentis.com