Två av tre nyutexaminerade är kvinnor


Förra läsåret kom 40 000 nya akademiker ut på den svenska arbetsmarknaden. Men ändå minskade antalet examina läsåret 2006/07 för första gången sedan mitten av nittiotalet. Det visar en ny analys från Högskoleverket. Analysen visar också att två tredjedelar av alla examina tas ut av kvinnor. Bortsett från på högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna finns det fler kvinnor än män. Oftast innebär det att minst 70 procent av de nyutexaminerade är kvinnor. Och utvecklingen går mot större könsskillnader. - Det är en bekymmersam utveckling. Vi har idag en könsuppdelad arbetsmarknad. För att bryta detta behöver vi få mindre könsskillnader i den högre utbildningen. Utan ett aktivt agerande finns det risk för att utvecklingen fortsätter i fel riktning, säger universitetskansler Anders Flodström i ett pressmeddelande. Förra läsårets minskning av antalet examina är totalt sett liten. Men inom vissa områden är den större, som till exempel inom civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna där antalet examina minskade med tolv procent. Däremot ökade antalet examinerade specialsjuksköterskor med 20 procent. Antalet examinerade från juridikutbildningarna ökade med nio procent jämfört med året innan. NATHALIE NORDHSTRÖM