Ny masterutbildning i maskinteknik


Nu utvecklar Örebro universitet och högskolorna i Halmstad och Skövde sitt samarbete genom att starta en gemensam masterutbildning i maskinteknik. Utbildningen ska ge både bredd och spetskompetens inom viktiga maskintekniska områden. Det råder brist på välutbildade maskiningenjörer i Sverige och därför välkomnas den nya utbildningen av industrin. Föreläsaren kommer att finnas på en av orterna och ha direktkontakt med de andra studenterna via internet. - Undervisningen sker med stöd av modern informations- och konferensteknik samtidigt på alla tre orterna, berättar Björn Arén, docent och ansvarig för utbildningen vid Örebro universitet i ett pressmeddelande. Utbildningen startar till hösten och är en påbyggnadsutbildning för den som har en högskoleingenjörsexamen eller en teknisk kandidatexamen. Utbildningen omfattar fyra olika profiler och sträcker sig över två studieår. Utbildningen leder till en masterexamen i maskinteknik som har en motsvarighet i andra europeiska länder. NATHALIE NORDHSTRÖM