45 miljoner till nanoteknik


45 miljoner kronor satsas på nanotekniken i Öresund. Det blir den största satsningen hittills på att samarbeta över den dansk-svenska gränsen. Nu satsas det totalt 45 miljoner kronor i projektet som ska sprida ut universitetens forskning till företagare i Västsverige och Öresundsregionen. Det är universiteten och de tekniska högskolorna i Göteborg, Skåne och Köpenhamn som samarbetar när det gäller ny nanoteknik. EU har skjutit till 45 miljoner kronor för att forskningen ska komma ut till samhället och näringslivet. Forskningen kommer att bli en av världens starkaste nanoforskningsmiljöer i internationell måttstock. Det är EU:s fond för regional utveckling som bidrar med pengar. Dessutom satsar andra instanser som universitet, regioner och institutet Imego i Göteborg pengar i forskningen. Forskningen om nanoteknik handlar om att studera och manipulera materien på atomär nivå. På det viset går det att specialdesigna det mesta, allt från slitstarka däck till proteser för sjukvården. Nu ska forskningsrönen komma ut i samhället så att människorna kan dra nytta av dem så fort som möjligt. NATHALIE NORDHSTRÖM nathalie.nordhstrom@studentis.com