Tydligare kursplaner behövs i Växjö


Växjö universitet bör göra sina kursplaner tydligare. Det tycker Högskoleverket efter att en student anmält Växjö universitet för att hon inte fick flera examinationstillfällen vid sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Studenten anser att Växjö universitet har brutit mot sina regler för praktik vid sin bedömning av VFU:n. Hon tycker att universitetet har gjort fel som blandat ihop två delkurser inom en kurs så att det blev en sammanhängande praktik istället för två. Studenten underkändes två gånger från sin första femveckorsperiod och fick därför inte delta eller examineras för den andra femveckorsperioden. Växjö universitet skriver i sitt yttrande att studenten har blivit underkänd båda gångerna hon bedrivit praktik. De menar att det i kursplanen framgår att VFU:n är en tiopoängs delkurs men att den schemamässigt delas in i två omgångar, vilka var för sig rapporteras in i Ladok. Högskoleverket skriver i sin bedömning att studenten borde få ytterligare ett examinationstillfälle på den första perioden och två examinationstillfällen på den andra perioden. NATHALIE NORDHSTRÖM