Kampanj för breddad rekrytering


Den 9 april startar kampanjen ”Om jag når den första grenen...så kommer jag att kunna klättra som på en stege”. Kampanjen arrangeras av Mångfaldsbyrån ESMeralda (Elev, Student, Mångfald) och Uppsala studentkår. Kampanjen anses vara viktig just nu.
- Regeringens senaste steg mot mer autonomi för universiteten och ett kvalitetsutvärderingssystem som till stor del baseras på studenternas resultat riskerar att leda till att högskolorna satsar på att rekrytera de mest studievana eleverna. Vi kämpar för att den första grenen på det akademiska livets träd ska vara synlig och inbjudande för alla, säger Rose-Marie Widlund, koordinator för ESMeralda och projektledare för kampanjen.

Syftet med kampanjen är att bredda rekryteringen till högskolan. Med hjälp av kampanjen och en utställning vill de sprida information om breddad social och etnisk rekrytering till högskolor och universitet. En annan målsättning med kampanjen är att inspirera högstadieelever att förverkliga sina drömmar. Under åtta veckor kommer kampanjen att pågå parallellt på högstadieskolor och universitetscampus i Uppsala.

I kampanjen ingår bland annat en turnerande utställning som ska sättas upp på högskolor och universitetscampus. Kampanjen får stöd av Uppsala kommun, Uppsala universitet, Folkuniversitetet samt Uppsala universitets kommitté för etnisk och social mångfald. Kampanjen invigs den 9 april med speaker´s corner, filmvisning, fika och föreläsning av Nazar Akami som är forskare i psykologi vid Uppsala universitet.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com