67 000 skrev högskoleprovet


I lördags, den 10 april, skrev 67 000 personer högskoleprovet runt om i Sverige. Facit och delprov finns nu att läsa på Studera.se. Även på text-tv går det att läsa de rätta svaren. I facit framkommer det också vilket block som var utprövningsuppgifter. De som skrev högskoleprovet kommer att få facit i samband med att de får besked om provresultatet. I regel behöver du inte skicka in ditt provresultat till VHS, Verket för högskoleservice, när du söker en utbildning.

VHS får automatiskt ditt bästa giltiga resultat och det kommer att ligga bland dina meriter på dina sidor ungefär fyra veckor efter provet. Däremot ska du skicka in dina provresultat om du inte har ett svenskt personnummer. De som ska söka till Polishögskolan är också ett undantag. Söker du dit ska du skicka in ditt provresultat till Polishögskolan. Högskoleprovet bestod av fem delprov som innehöll sammanlagt 122 uppgifter.

Varje korrekt svar ger en poäng och ett felaktigt eller utelämnat svar är lika med noll poäng. Varje rätt svar ger en råpoäng. För att kunna jämföra resultaten från olika provtillfällen måste råpoängen omvandlas till normerad poäng. Det ska alltid vara lika lätt eller svårt att få en viss poäng. Resultatet anges på en skala mellan 0,0 och 2,0, så kallad normerad poäng. Det är den poängen som du söker in till högskolor och universitet med. Runt en tredjedel av de som gör provet får mellan 0,8 och 1,1. Det är få som får det lägsta som är 0,0 eller det högsta som är 2,0. Resultatet gäller till utgången av kalenderhalvåret som infaller fem år efter provet. Nästa provtillfälle är den 23 oktober och sista anmälningsdagen till det är den 15 september.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com