Kritik mot Svenskt Näringslivs rankingar


Svenskt Näringsliv får kritik för sina högskolerankingar. Det är Högskoleverket som tycker att deras rankingar av högskolor och universitet är vilseledande. Svenskt Näringsliv publicerar varje år rankingen Högskolekvalitet. Rankingen jämför hur olika utbildningar samverkar med arbetslivet. Den visar också i vilken omfattning de olika utbildningarna leder till jobb. Högskoleverket berättar om hur Svenskt Näringsliv skapade rubriker om problem i högskolan i samband med att den senaste rankingen publicerades.

Problemen var bland annat att högskolan borde samverka mer med näringslivet och att många utbildningar leder till okvalificerade jobb. Fyra av tio personer var utan kvalificerat jobb efter examen enligt undersökningen. Högskoleverket anser att det finns mycket att diskutera kring undersökningen som har gjorts fyra år i rad. Själva tycker de inte att det stämmer att verket inte har tagit hänsyn till om studenterna får kvalificerade jobb efter examen i rapporterna om arbetsmarknaden.

De påpekar bland annat att urvalet skiljer Svenskt Näringslivs och Högskoleverkets undersökningar åt. En annan skillnad är att uppföljningarna görs olika långt från examen. Högskoleverket påpekar också att urvalsundersökningen som Svenskt Näringsliv har använt inte är representativ. De menar att många av de examensgrupper som snabbast etablerar sig i yrken på ledande chefsbefattningar eller i yrken med krav på minst tre års högskoleutbildning enligt Högskoleverkets undersökning saknas i den undersökning som Svenskt Näringsliv gör. De tycker att det finns flera oklarheter i statistiken bakom rankingen Högskolekvalitet.

Högskoleverket kritiserar även Högskolan Kristianstad. Anledningen är att de inte haft en kursplan för distanskursen Strategic Human Resource Management tillgänglig på svenska. Samtidigt kritiserar Högskoleverket Linnéuniversitetet för att de har stora brister i programmet för biblioteks- och informationsvetenskap. De är särskilt kritiska till hanteringen av kursplanerna.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com