Spelkaraktär med egen personlighet


En modul som ger spelkaraktärerna både kropp, sinne, personligt, känslor och humör. Det har Mirjam Eladhari som är forskare vid Högskolan på Gotland byggt. Hon blev nyligen doktor i datavetenskap. Mirjam Eladhari presenterade en modell för en AI-driven speldesign när hon disputerade på en avhandling i datavetenskap. AI som betyder artificiell intelligens är ett sätt att ge spelfigurerna en egen karaktär.

Ett personlighetstest som man fyller i innan man börjar spela ger spelfiguren en karaktär. Spelaren får svara på ett antal frågor. Personlighetstestet som används är ett av de mest kända och det används ofta av psykologer. Resultatet i testet formar sedan spelfigurens personlighet och figuren kan sedan agera med andra figurer i spelet. Dessutom kan spelfiguren komma ihåg saker då den har ett känslomässigt minne. Träffar den en annan figur som den har haft roligt tillsammans med tidigare kommer den ihåg det och blir glad av att se den andra figuren.

All spelmekanik integrerar med spelkaraktärens uppbyggnad. I avhandlingen presenterades en spelprototyp i pappersform och prototypen ska presenteras på en konferens i juni. Tanken med AI-driven speldesign är att det först och främst ska användas i framtida vuxenspel. Dessutom tror Mirjam Eladhari att metoden ska kunna användas som en terapeutisk funktion och att till exempel psykologer ska kunna använda den för att skapa en större självkännedom hos dem som spelar. Mirjam Eladhari skrev avhandlingen under fyra och ett halvt år. Samtidigt undervisade hon 20 procent. En stor del av forskningen har utförts vid Högskolan på Gotland men det var vid Teesside University i England som hon disputerade.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com