Studenter stannar i storstäderna


Studenter som har pluggat i en storstad väljer oftare att bo kvar på studieorten än studenter som har pluggat i en mindre stad. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, och Högskoleverket. Studenter i storstadsregioner stannar gärna kvar på orten även efter studierna. De andra regionerna har det betydligt svårare att behålla studenter efter avslutad utbildning. Statistiken bygger på hur många studenter som har flyttat eller stannat kvar två år efter avslutad utbildning.

Arbetsmarknaden och möjlighet till fortsatta studier är två viktiga faktorer när studenterna väljer om de ska bo kvar i en stad eller inte. Det har länge varit så att storstadsregionerna har fått behålla studenterna i en en betydligt högre utsträckning än de andra orterna i landet. Av dem som utexaminerades läsåret 2007/08 hade storstadslänen Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala fler examinerade studenter som bodde i länet två år efter examen än de hade rekryterat från respektive län.

I Stockholms län hade till exempel 9 000 av de examinerade rekryterats från Stockholms län. 13 000 studenter var fortfarande bosatta i Stockholms län två år efter examen. Det innebär att många av de ditflyttade studenterna valde att stanna kvar efter utbildningen. Troligtvis beror siffrorna på att arbetsmarknaden ofta ser bättre ut i storstadsregionerna. Stockholms län hade 44 procent fler studenter boendes i länet två år efter examen jämfört med hur många studenter som hade rekryterats från länet. Motsvarande siffra i Uppsala län är 31 procent och i Skåne län ligger siffran på nio procent. I till exempel Gotlands län ser det annorlunda ut. Där rekryterade de samma år 310 studenter från länet. Två år efter examen bodde 210 kvar. Det innebär en skillnad på minus 32 procent. I Kalmar och Norrbottens län ligger motsvarande siffra på minus 31 procent.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com