Få vill vara vän med chefen på Facebook


Det är inte många som vill ha sin chef som vän på Facebook. Sex av tio användare av Facebook uppger att de är inne på Facebook på arbetstid. De flesta vill undvika att lägga till chefen som vän. Det visar en undersökningen som Du och jobbet skriver om. Det är datasäkerhetsföretaget F-secure som har gjort den internationella undersökningen bland personer som använder Facebook. 58 procent av de tillfrågade angav att de åtminstone ibland loggar in på Facebook på arbetstid.

73 procent uppger att de inte har lagt till sin chef som vän. Undersökningen visar också att det finns en rädsla för att aktiviteter som folk gör på Facebook kan påverka deras anställning. Av dem som deltog i undersökningen uppger 35 procent att de har ångrat saker som de har lagt upp på Facebook. Egentligen är det inte konstigt att det finns en rädsla för att det som görs på Facebook påverkar anställningen. Olämpliga texter eller bilder kan göra att man sållas bort när man söker ett jobb. Det blir allt vanligare att arbetsgivare kollar upp de sökande innan anställning. En fjärdedel av arbetsgivarna googlar personer före anställning. Det finns andra arbetsgivare som istället kollar upp personer genom sociala medier. Till exempel Facebook och Twitter.

En undersökning som Du och jobbet gjorde nyligen visar att svenskarna ändå är ett plikttroget folk. Undersökningen visar att svenskarna bara lägger en kvart av arbetsdagen på privata ärenden. I undersökningen svarade 3 000 personer på vad de gjorde för privata ärenden på arbetstid. De vanligaste ärendena var att boka läkartid eller liknande, ha kontakt med familjen och ha privata samtal med arbetskompisarna.

NATHALIE NORDSHTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com