Katolsk skola blir erkänd högskola


Newmaninstitutet AB har fått rätt av regeringen att utfärda kandidatexamen samt högskoleexamen i teologi. Förra gången ett lärosäte med katolsk huvudman inrättades i Norden var när Uppsala universitet grundades år 1477. Nu har regeringen fattat beslut om att Newmaninstitutet får utfärda kandidatexamen i teologi, 180 högskolepoäng, och högskoleexamen, 120 högskolepoäng. Det innebär att alla kurser vid institutet ger högskolepoäng och att studierna kan bedrivas med studiemedel genom CSN.

Newmanhuset blev högtidligt välsignat av biskop Anders Arborelius i samband med att representanter från tyska biskopskonferensen och Bonifatiuswerk, Paderborn, var på besök. Newmaninstitutet ligger i Uppsala och grundades 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Det är jesuitorden som i samarbete med andra filosofiska och teologiska högskolor och universitet i både Europa och USA driver skolan. Lärosätet erbjuder både kurser, utbildning och fortbildning. Lärosätet leds av en styrelse som består av företrädare för huvudmannen och valda representanter från lärarna och studenterna.

Det är skolans rektor som är ordförande för styrelsen. Det är institutets kollegium som fattar besluten om själva utformningen av utbildningsverksamheten. Däribland finns lärare och valda representanter från studenterna. De återkommande timlärarna hör också till kollegiet och studierektorn är ordförande för kollegiet. Newmaninstitutet ger även ut kulturtidskriften Signum. Lärosätets utbildningsverksamhet har sina rötter i den katolska tros- och tanketraditionen.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com