Lättare för högutbildade invandrare att få jobb


En ny satsning ska gynna det svenska näringslivet och hjälpa högutbildade invandrare ut i arbetslivet. Det är Mälardalens högskola som driver projektet tillsammans med näringslivet, Arbetsförmedlingen samt Eskilstuna och Västerås kommuner. Det finns många högutbildade invandrare i Sverige samtidigt som arbetsgivare signalerar om kompetensbrist inom vissa områden. De högutbildade invandrarna kan sitta inne med just den kompetensen men de får sällan chansen att visa vad de kan.

Det nya projektet ska ge dem en chans att visa vad det går för. Enligt prognoser från Statistiska centralbyrån, SCB, kommer det att behövas fler förvärvsarbetare, personer mellan 20 och 64 år, i Sverige framöver. Gruppen beräknas öka genom invandring. Med det nya projektet vill Mälardalens högskola att invandrarna ska ses som en resurs istället för att de ska mötas av svårigheter på den svenska arbetsmarknaden. Siffror från Saco och Svenskt Näringsliv visar att det bara är 30 procent av de som har bott i Sverige i mindre än två år som har en sysselsättning idag.

Det tar över 20 år för dem som är födda utomlands att komma ikapp de som är födda i Sverige när det gäller att hitta jobb i samma nivå som sin utbildning. Därför inleder Mälardalens högskola nu ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Eskilstuna och Västerås kommuner samt teknikföretagen på orten. Högskolan ska bedöma projektdeltagarnas betyg, examina och yrkeskunskaper. De ska även stå för kompletterande utbildning på avancerad nivå. Kommunerna ska leverera målinriktad utbildning i svenska språket och Arbetsförmedlingen ska tillsammans med andra aktörer identifiera kandidater till projektet samt ha ansvar för individernas etablering. Näringslivets uppgifter blir att erbjuda praktikplatser, handledning och medverkan i matchningsprocesser.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com