Mer resurser till språkutbildningarna


Språkutbildningarna måste få mer resurser. Det tycker Högskoleverket efter att ha följt upp utvärderingar som gjordes för flera år sedan. Högskolornas språkutbildningar brottas med ekonomiska problem och det leder till få undervisningstimmar samt att det blir också svårt att anta doktorander. Högskoleverket har gjort uppföljningar av ämnes- och programutvärderingar som gjordes under främst 2004. Utvärderingarna innefattar många olika utbildningsområden. Syftet med uppföljningarna är att se hur lärosätena har arbetat med de rekommendationer och förslag till förbättringar som de har fått.

Uppföljningarna är också ett sätt att se vilka eventuella effekter utvärderingarna har haft. De flesta institutionerna ser positivt på effekterna av utvärderingarna. Det har lett till en större medvetenhet kring kvalitet. Det är också många som har använt utvärderingarna som stöd i sitt utvecklings- och kvalitetsarbete. Sedan utvärderingarna gjordes har det skett många förändringar på landets utbildningar och lärosätena har lyssnat på de rekommendationer de har fått.

Däremot har språkutbildningarna inte kunnat tillmötesgå flera av rekommendationerna. Till och med engelska som är ett stort ämne har haft svårt att hålla sig till rekommendationerna när det gäller mer undervisningstid och mindre gruppstorlekar. Man har inte kunnat öka antalet undervisningstimmar eller anta fler doktorander inom franska, spanska och tyska. Situationen är ännu svårare för de små språkutbildningarna. Flera av språkutbildningarna har fått avvecklats. Universitetskansler, Anders Flodström, säger i ett pressmeddelande att språkutbildningarnas svåra ekonomiska situation har varit känd länge. Därför tycker han nu att det är dags att utbildningarna får en högre tilldelning.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com