Bra betyg till Onsala rymdobservatorium


Onsala rymdobservatorium får bra betyg av en internationell expertpanel. Det är Vetenskapsrådet som har gett den internationella expertpanelen i uppdrag att utvärdera Onsala rymdobservatorium, OSO. Betygen blev väldigt bra och panelen tycker att observatoriet bidrar till att hålla Sverige i den moderna forskningens front. OSO tillhör Chalmers avdelning för radio- och rymdvetenskap. Expertpanelen tyckte att kombinationen av universitet och nationellt forskningscentrum leder till en bra miljö där man kan utbilda ingenjörer, astronomer och geofysiker.

OSO fick också beröm för sitt program för att engagera samhället runtomkring. Expertpanelen tyckte att de sköter det på ett föredömligt sätt. Utvärderingen gäller perioden 2006 till 2009 och ligger till grund för beslutet som rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet ska fatta om en ny budget för OSO. Budgeten avser perioden 2010 till 2013. Det handlar om 32 miljoner kronor år 2010, 34 miljoner kronor 2011, 36 miljoner kronor 2012 och 37 miljoner kronor 2013. David Edvardsson, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet, säger i ett pressmeddelande att utvärderingarna visar att verksamheten vid OSO sköts och att kvaliteten på forskningen som bedrivs där är hög.

Han säger även att utvärderingarna visar att observatoriet står sig väl i jämförelse med motsvarande institutioner i övriga världen. OSO är en svensk nationell anläggning för radioastronomi. Framförallt handlar forskningen om att studera stjärnor och galaxer. Onsala är en svensk bas för medverkan i internationella projekt i radioastronomi, till exempel ALMA, APEX och SKA. De bedriver två teleskop vid observatoriet.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com