Fler studenter med utländsk bakgrund


Andelen studenter med utländsk bakgrund på högskolor och universitet fortsätter att öka. Läsåret 2008/09 hade 18 procent av nybörjarna på högskolan utländsk bakgrund. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån och Högskoleverket. Läsåret 2008/09 började 12 400 personer med utländsk bakgrund på högskolan. Det är en ökning med sju procent jämfört med året innan. 18 procent av alla nybörjare hade utländsk bakgrund. För tio år sedan låg motsvarande siffra på tolv procent. Av de 12 400 personer som började läsa på högskola eller universitet var 8 700 födda utomlands. 3 800 av dem föddes i Sverige men har två föräldrar som är födda utomlands. Det är det stora skillnader mellan olika invandrargrupper och det är ungdomar från Iran som läser vidare i störst utsträckning. 60 procent av dem som är födda i Iran hade börjat läsa på högskola vid 25 års ålder.

Bland svenska ungdomar är motsvarande siffra 45 procent. De som kommer från Polen, Bosnien-Hercegovina och Syrien väljer också i hög utsträckning att plugga vidare.
Mellan 40 och 47 procent av dem vidareutbildar sig. Det finns många 25-åringar från Irak och forna Jugoslavien i Sverige. Bland dem är det dock bara 26 respektive 22 procent som väljer att läsa vidare på högskola. Lägst andelen nybörjare på högskolan har Somalia.

16 procent av dem valde högskolestudier. Receptarieutbildningen är populär bland studenter med utländsk bakgrund. Det är det yrkesexamensprogram som har högst andel studenter med utländsk bakgrund, nämligen 69 procent. Apotekarutbildningen och utbildningen till biomedicinsk analytiker lockar också många studenter med utländsk bakgrund. Däremot är det färre som väljer att läsa till sjukgymnast eller läkare.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com