4 100 nya studentlägenheter


4 100 nya studentlägenheter i Stockholms stad. Det löftet har finansborgarrådet Sten Nordin och ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson nu presenterat tillsammans med SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation. Under flera år har studenternas bostadssituation stadigt förvärrats. Just nu står nästan 50 000 personer i kö till SSSB, Stiftelsen Stockholms studentbostäders, 8 000 lägenheter. Antalet lägenhetssökande har fördubblats på tre år.

Samtidigt som det är svårt för studenter att hitta boende varnar Regionplanekontoret om att en stor brist på högutbildade är att vänta inom Stockholmsregionen. Troligtvis kommer det att leda till att en utbyggnad av högskolesektorn i Stockholm under de kommande decennierna. Nicke Grundberg som är ordförande för SSCO har jobbat med bostadsfrågan länge. I ett pressmeddelande säger han att det känns fantastiskt att nybyggnationerna av studentbostäder kan komma igång igen.

Han är också glad över de långtgående diskussionerna med Stockholmsstad och tycker att löftet om 4 100 nya lägenheter är mycket goda nyheter för Stockholm som utbildningsort.
- Det är väldigt glädjande att vi efter några års arbete har uppnått en blocköverskridande enighet om att tusentals nya studentbostäder behöver byggas under den kommande mandatperioden. Frågan är alldeles för viktig för Stockholms fortsatta kompetensförsörjning och tillväxt för att vi ska vara beroende av vilken majoritet som råkar sitta vid makten i Stadshuset. Utmaningen blir nu att hålla en hög och jämn byggtakt under det kommande decenniet, säger han.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com