Försiktig optimism på arbetsmarknaden


Det börjar synas en försiktig optimism på arbetsmarknaden och efterfrågan på arbetskraft på den svenska marknaden börjar öka igen. I april i år uppgick antalet nya platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen till 48 000. Jämfört med samma tid förra året är det en ökning med 14 000 platser. Dessutom var det 53 000 personer som fick någon form av arbete. Det innebär en ökning med 11 000 personer jämfört med samma tid förra året. Sammanlagt uppgick antalet registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd till 412 000 personer. Det motsvarar nio procent av arbetskraften. Fler lediga platser har anmälts till Arbetsförmedlingen jämfört med förra året. Dessutom har antalet feriejobb ökat med 1 000 platser under samma period. Däremot är antalet arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen högre än det var för ett år sedan.

Dock tyder det mesta på att ökningen snart kommer att upphöra. Det är inom finans- och uppdragsverksamhet, handel, transport samt vård och omsorg som det nu efterfrågas arbetskraft. Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen, säger i ett pressmeddelande att läget på arbetsmarknaden går mot en stabilisering. Hon menar att det är fler som får jobb och att många som söker jobb har fått praktikplatser eller nystartsjobb.

Det är många som väljer att använda sig av jobbcoacher för att få hjälp med att hitta ett jobb. Det var 10 034 personer som anlitade Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher i april medan 23 368 personer anlitade en extern jobbcoach. En fjärdedel av de arbetssökande som har anlitat en extern eller intern jobbcoach har fått något slags jobb en månad efter att de har avslutat sin coachning.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com