Bättre grundutbildning är valfråga för SFS


Bättre grundutbildning - bättre välfärd. Så lyder Sveriges förenade studentkårer, SFS:s valfråga. SFS har nu lanserat webbplattformen battregrundutbildning.nu som en del av sin valkampanj. Syftet är att synliggöra bristen av resurser till högre utbildning i Sverige samt de viktiga satsningar som måste göras. Plattformen ska också öppna upp kommunikationsvägarna mellan studenterna och riksdagspolitikerna inför valet.

På sajten finns det olika interaktiva moment. Bland annat kommer besökarna att kunna ställa frågor till ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott. Besökarna kommer också att kunna skriva under SFS:s upprop. Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, säger i ett pressmeddelande att det är viktigt med dialog inför valet om högre utbildning och urholkningen av resurserna som pågår. Han menar att Sverige stannar om vi inte har en bra grundutbildning på våra högskolor. SFS vill vara en betydelsefull aktör i dialogen och samtidigt underlätta för fler att bli delaktiga i debatten.

– Vårt förslag är en nödvändig successiv resurssatsning på grundutbildningen, med fem miljarder kronor i totalkostnad under kommande mandatperiod genom en kvalitetsreform. Dessa medel ska användas till att öka den lärarledda tiden, minska antalet studenter i undervisningsgrupperna, ge lärarna rimlig tid för förberedelse av undervisningen, återkoppling till studenterna och forskning samt öka andelen disputerade lärare fram till 2014. En hög utbildningskvalitet behöver uppnås för att skapa internationell konkurrenskraft, bra utbildningar och en bättre välfärd, säger Klas-Herman Lundgren.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com