Håller fast vid kårobligatoriet


Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping ska behålla kårobligatoriet. Chalmers styrelse har beslutat att de som pluggar vid Chalmers även i fortsättningen ska vara medlemmar i studentkåren trots att kårobligatoriet kommer att avskaffas. Anledningen till beslutet är att en stark studentkår med engagerade studenter är viktigt för utbildningens kvalitet och teknologernas studiemiljö. Tidigare erfarenheter från andra lärosäten visar att engagemanget blir mindre om medlemskapet är gratis eller frivilligt. Det statliga kårobligatoriet tas bort från och med den 1 juli i år. Dock omfattas inte Chalmers av avskaffandet eftersom det är en stiftelsehögskola. Frågan har varit uppe på tapeten under en längre tid och den har beretts inom både högskolan och studentkåren.

– Vi tror att beslutet är bra för oss studenter. Studentkåren möjliggör att vi teknologer både trivs och utvecklas genom samverkan med näringsliv, praktisk erfarenhet från engagemang, ett rikt utbud av studiesociala aktiviteter och en kvalitetssäkrad utbildning. Våra medlemmar får även andra saker för sin medlemsavgift, som rabatter på lunch och träning, tillgång till två fina kårhus och möjligheter till bra boende under studietiden. Det är ett stort förtroende studentkåren har fått och vi ska naturligtvis fortsätta att utveckla, förbättra och synliggöra vårt arbete mer så att teknologerna känner att medlemskapet är bra och gör skillnad, säger ordförande för Chalmers studentkår, Alexander Westerling, i ett pressmeddelande.

Även Högskolan i Jönköping har valt att ha kvar kårobligatoriet. Enligt SVT Jönköpingsnytt kommer lärosätet att behålla kårobligatoriet i ett år till trots att övriga lärosäten avskaffar det. Beslutet fattades av högskolans stiftstyrelse och ett argument är att studentkåren ska få ett års respit för att hinna se över sin organisation och ekonomi. Samtidigt hinner de titta på hur andra högskolor och universitet löser studentinflytandet när det inte längre är obligatoriskt att vara med i en studentkår.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com