Inte alltid smidigt att cykla


Cykeln kan vara ett bra transportmedel för studenter. Att cykla är bra för både kroppen och plånboken. Dessutom är det mer miljövänligt än att åka bil. För många studenter är cykeln så gott som nödvändig. Fördelarna är många. Cykeln är för det mesta ett praktiskt transportmedel som gör att du kan förflytta dig från en plats till en annan på ett enkelt, smidigt och billigt sätt. Med den bakgrunden ställer sig Uppsala studentkår frågan: Är det så smidigt och enkelt att cykla alla gånger?

Genom åren har Uppsala studentkår studerat cykelframkomligheten i studentstaden Uppsala vid flera tillfällen. Efteråt har de kunnat konstatera att det inte bara är riskfritt och bekvämt att ta cykeln mellan sitt hem och universitets olika campus. Många av de faktorer som gör att det inte är helt riskfritt och bekvämt att cykla går att fixa till. Uppsala studentkår vill därför än en gång lyfta fram frågan på dagordningen. Men det finns också saker som inte är lika lätta att ändra men som också minskar framkomligheten.

Några exempel på det är regn och vind. Uppsala studentkår tycker inte att cykeln ska vara ett måste när det till exempel regnar eller blåser. Istället vill de att det ska finnas faktiska alternativ till cykeln som studenterna kan välja. Eftersom alla inte alltid kan eller vill cykla vill de att kollektivtrafiken ska bli mer studentvänlig. Med anledning av det har de bett studenter svara på hur kollektivtrafiken i Uppsala kan förbättras i årets cykel- och trafikundersökning. Undersökningen gjordes av Sanna Byström och rapporten sammanställdes av Elisabet Forssell, handläggare på Uppsala studentkår, och Stella Papasotiriou, vice ordförande för Uppsala studentkår.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com