Intresset för psykologutbildningen ökar


Det är fortfarande lärar- och civilingenjörsutbildningarna som är populärast att söka inför höstterminen-10. Av de program som leder till yrkesexamen är det lärar- och civilingenjörsutbildningen som har i särklass flest förstahandssökande inför hösten. Jämfört med förra hösten minskar dock båda programmen något. Istället är det psykolog- och tandhygienistutbildningarna som ökar mest. När ansökningstiden gick ut den 15 april var det ungefär 340 000 personer som hade sökt till högskolor och universitet. Det är en ökning med fyra procent jämfört med förra året.

Högskoleverket har gjort en sammanställning över hur sökandebilden ser ut till de större yrkesexamensprogrammen. Ungefär 15 000 personer har sökt lärarprogrammet som sitt förstahandsval. Det innebär att lärarutbildningen fortsätter att vara den största utbildningen även om programmet har tappat 800 sökande jämfört med förra hösten. Det är 10 600 personer som har sökt civilingenjörsutbildningen som sitt förstahandsval. Antalet sökande dit har minskat med tre procent jämfört med förra hösten.

På tredje plats kommer sjuksköterskeutbildningen som inför höstterminen har 9 500 förstahandssökande. En ökning med sju procent jämfört med förra året. Det är till psykologutbildningen som antalet sökande ökar mest. Inför hösten har 5 200 personer sökt dit som sitt förstahandsval. Det är 38 procent fler jämfört med förra året. Antalet ansökningar till tandhygienistprogrammet och läkarprogrammet har också ökat kraftigt. Där har det skett en ökning med 18 respektive 15 procent. Till några av de större yrkesexamensprogrammen minskar antalet sökande. Dock handlar det i de flesta fall om en ganska liten minskning. Intresset för socionomprogrammet minskar däremot kraftigt. Antalet sökande har minskat med 19 procent sedan förra året.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com