23 miljoner till jämställd högskola


23 miljoner kronor delas ut till insatser som ska leda till en jämställd högskola. 1 862 000 kronor får Sveriges Lantbruksuniversitet för deras projekt som är inriktat på att göra pedagogik och studiemiljö mer jämställd samt påverka könsbundna utbildningsval. 2 300 000 kronor har beviljats till Lunds universitet. Pengarna ska användas till att genomföra ett jämställdhetsintegrerat program för framtida forskningsledare. Linnéuniversitetet får 835 650 kronor.

Linnéuniversitetet ska utveckla sin lärarutbildning och motverka könsbundna utbildningsval. Ovanstående tre projekt har beviljats medel av Delegationen för jämställdhet i högskolan, DJ. 13 olika lärosäten, Sveriges förenades studentkårer och Sveriges universitetslärarförbund delar på sammanlagt runt 23 miljoner kronor. Det var i januari förra året som regeringen beslutade att inrätta Delegation för jämställdhet i högskolan. Deras övergripande uppdrag är att främja jämställdheten i högskolan. Bland annat ska de fördela medel till insatser för jämställdhet inom högskolan samt kartlägga och lyfta fram olika jämställdhetsinsatser som har varit framgångsrika inom högskolan.

Senast den 1 januari 2011 ska delegationen slutredovisa sitt uppdrag. Sammanlagt har de 60 miljoner kronor till sitt förfogande under perioden 2009 till 2010. En större del av de pengarna kommer att fördelas till olika insatser för jämställdhet inom högskolan. I december 2009 utlyste de medel för 2010. Det kom in sammanlagt 62 ansökningar från 25 olika lärosäten och även från vissa andra organisationer.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com