Psykoterapeututbildningen bör förändras


Nu är det dags att psykoterapeututbildningen genomgår en förändring. Det tycker Högskoleverket som redan tidigare har påpekat att det finns stora brister inom psykoterapeututbildningen. Högskoleverket har nu gett regeringen förslag på ett antal åtgärder som kan höja och säkerhetsställa kvaliteten på utbildningen. Bland annat vill verket att antagningen ska begränsas till vissa yrkesgrupper. I dag måste man ha genomgått en grundläggande utbildning i psykoterapi för att få söka till psykoterapeututbildningen. Dessa grundutbildningar bedrivs idag helt utan offentlig kontroll eftersom de inte leder till examen. För att starta en grundläggande utbildning i psykoterapi behöver man inget tillstånd från varken Högskoleverket eller regeringen. Detta har lett till att det har blivit väldigt olika inriktningar på utbildningarna som också har väldigt varierande kvalitet.

Studenterna som kommer in har olika förkunskaper och vissa av utbildningarna uppfyller inte ens kraven för behörighet till psykoterapeututbildningen. Det innebär att det inte är säkert att studenterna blir behöriga att fortsätta på psykoterapeututbildningen när de har avslutat sina grundläggande studier. Nu vill Högskoleverket att de grundläggande utbildningarna ska avskaffas. Istället vill de att utbildningarna ska integreras i de utbildningar som kan utgöra grund för examen. Ett exempel är dagens psykologutbildning.

Ett annat problem som Högskoleverket påpekar är praktiken. Praktiken ligger idag helt utanför psykoterapeututbildningen. Det har visat sig att många studenter blir godkända för examen trots att deras praktik har haft obetydlig anknytning till psykoterapi. Därför vill Högskoleverket att den kliniska praktiken ska integreras i utbildningen och därmed bli kvalitetssäkrad.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com