Energibolag samarbetar med högskolan


Gävle Energi AB satsar sammanlagt tre miljoner kronor i ett samarbete med Högskolan i Gävle.
– Vi tar vårt ansvar och har starka framtidsambitioner när det gäller forskning och utveckling med fokus på klimat och miljö inom energiområdet, säger Per Laurell, vd för Gävle Energi, i ett pressmeddelande.
En miljon kronor per år i tre år ska energibolaget betala för att utveckla partnerskapet med högskolan. Genom att samverka med regionens högskola och näringsliv vill de skapa attraktionskraft och utveckling.
– Vi ska satsa på konkreta projekt inom området energisystem som har stor betydelse för den här energiintensiva regionen, säger högskolans rektor Maj-Britt Johansson i ett pressmeddelande.

Syftet med att satsa på forskning och utbildning är att få en framtida uthållig Gävleborgsregion där energi och klimat ska bidra till tillväxt. Tillsammans investerar Gävle Energi och Högskolan i Gävle nu i en fortsatt finansiering av en professur i energisystem. De satsar även på två helt nya forskningsprojekt samt på en ny co-op-utbildning på masternivå. Högskolan kommer att anställa två nya doktorander på grund av de nya projekten ”Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050” och ”Framtida förnyelsebara bränslen i energi- och transportsystemen”.

Det är inte första gången högskolan samarbetar med Gävle Energi. Redan nu samarbetar parterna bland annat när det gäller projektet ”Shopping Circle”. Ett annat exempel är ett elbils- och infrastrukturprojekt som har fått uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Genom det fördjupade samarbetet ser de även möjligheter att samverka med andra aktörer inom framtidsområdet.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com