SFS för en jämställd forskarutbildning


”En jämställd forskarutbildning”. Det är namnet på ett projekt som SFS, Sveriges förenade studentkårer, kommer att driva under 2010 och 2011. Projektet har tillsammans med 16 andra projekt beviljats medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Genom projektet vill man utbilda och inspirera doktoranders företrädare inom studentkårerna och de lokala fackavdelningarna att intensifiera jämställdhetsarbetet vid landets lärosäten. Målet med projektet är att det ska leda till nya metoder för jämställdhetsarbete och en långsiktig strukturell förändringsprocess av ramarna som forskarutbildningen bedrivs inom.

Projektet utförs i samarbete med Sveriges universitetslärarförbund, SULF och kommer att innehålla flera lokala seminarier på lärosäten runt om i landet. Dessa seminarier ska rikta sig till både doktorandernas företrädare och forskarutbildningsansvariga vid lärosäten. Antagningsvillkoren till forskarutbildningen, karriärplanering och villkoren under en forskarutbildning är tre områden som särskilt kommer att behandlas. Projektet som ska pågå i 13 månader startar i september 2010.

Klas-Herman Lundgren som är ordförande för Sveriges förenade studentkårer säger i ett pressmeddelande att SFS är glada över att ha beviljats pengar till projektet. Genom projektet vill de skapa ett övergripande jämställdhetsarbete för den högre utbildningen. Det är ett arbete som han anser bör bedrivas på alla nivåer och också ett arbete som SFS och studentkårerna är beredda att ta ett aktivt ansvar för.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com