Kombinerad lärar- och civilingenjörsutbildning


Chalmers tekniska högskola vill börja utbilda ämneslärare i data, fysik, kemi, matematik och teknik. Därför ansöker de nu om examenstillstånd hos Högskoleverket. Förslaget innebär att studenter som väljer att bli lärare även kommer att kunna få en examen som civilingenjör. Därmed kommer studenterna komma ut till en bred arbetsmarknad där de har flera karriärvägar att välja mellan när de är klara med sina studier. Ingenjörsutbildningen innehåller många av de kunskaper som man behöver om man ska bli ämneslärare i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen.

Utbildningen måste kombinera ämneskompetensen med gedigna kunskaper i lärande och ledarskap för att få utfärda lärarexamina. Den kombinerade ingenjörs- och lärarutbildningen innebär i praktiken att man under sina tre första studieår, kandidatdelen, bygger upp den tekniska och naturvetenskapliga ämneskompetensen.

De sista två åren som utgör mastersdelen studerar man lärande och ledarskap. Det är två grundläggande kompetenser i både näringslivet och skolan. Även kommunikation och motivation är viktigt för den moderna ledaren. Kungliga tekniska högskolan, KTH, har ett annat koncept med en kombinationsutbildning för civilingenjörer och lärare. Den utbildningen har funnits sedan 2002 och idag är KTH en av Sveriges största utbildare av gymnasielärare i matematik och NO. Får Chalmers sin ansökan beviljad av Högskoleverket kommer mastersprogrammet Lärande och ledarskap att starta hösten 2011. Sven Engström, vice rektor för grundutbildningen, uppger i ett pressmeddelande att Chalmers samarbetar med Göteborgs universitet när de formar kombinationsutbildningen.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com