Granskar insatser för utländska akademiker


Riksrevisionen ska granska de statliga insatserna för att ta tillvara invandrade akademikers kompetens. Invandrade akademiker är i högre utsträckning arbetslösa och överkvalificerade än inrikesfödda akademiker, enligt statistik. Samtidigt finns det ett behov av kvalificerad arbetskraft på arbetsmarknaden.
– Det är viktigt att invandrade akademikers kompetens tas tillvara bättre, bland annat för att säkra generationsväxlingen och den framtida kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden, säger riksrevisor Jan Landahl i ett pressmeddelande.

Därför har Riksrevisionen inlett en granskning av de statliga insatserna inom utbildningsområdet för att ta tillvara på invandrade akademikers kompetens. Anledningen till att granskningen genomförs är att det tar lång tid för invandrare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Detta gäller även akademiker som har invandrat till Sverige. I en förstudie hittade Riksrevisionen indikationer på att det finns brister i det nuvarande systemet. Bristerna gäller bedömningen av utländska högskoleutbildningar inom både reglerade och oreglerade yrken och även kompletterande högskoleutbildningar.

En annan avsikt är att göra en samhällsekonomisk analys av åtgärder. Regeringen, Regeringskansliet, Högskoleverket, Socialstyrelsen och länsstyrelserna kommer att beröras av granskningen. Även universitet och högskolor som anordnar kompletterande högskoleutbildningar för invandrade akademiker kommer att beröras.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com