Flera lärosäten forskar om anlagda bränder


Flera lärosäten deltar i forskning om anlagda bränder. 555 bränder i skolor och förskolor anmäldes under förra året. Av dem var minst 265 anlagda. Det skriver Sydsvenskan. Nu ska ett forskningsprojekt ge svar på varför det sker så många anlagda skolbränder. Genom undersökningen ”Anlagd brand” som leds av Brandforsk, Styrelsen för svensk brandforskning ska frågan besvaras. De kommer att djupintervjua personer som har tänd eld på skolor.

Samtidigt kommer det att pågå flera andra delstudier under projektet ”Anlagd brand”. Projektet som ska vara klart år 2012 finansieras av Malmö stad, Göteborgs stad, några försäkringsbolag och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det är flera universitet och högskolor som deltar i forskningen. Ett av lärosätena är Lunds universitet som ska undersöka hur skolor kan byggas för att bränderna ska begränsas. Malmö högskola i sin tur ska forska om hur sociala förhållanden påverkar skolbränder.

Det finns ytterligare en del i forskningsprojektet. Där lägger man fokus på hur medierapporteringen och filmer som sprids via till exempel Youtube påverkar. Enligt Sydsvenskan skedde det en stor ökning av antalet skolbränder för några år sedan. Under 2004 anmäldes 408 skolbränder, 2005 var motsvarande siffra 512. Ökningen har dock stannat av de senaste två åren.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com